Pris för Hyundai Sonata

Hyundai Sonata Fordon har upplevt en betydlig minskning i deras försäljningspris nyligen. Denna modell har gått igenom en kraftig minskning av dess försäljningspris.

36 781,5 kr
Genomsnittligt pris Senaste 6 månaderna
Pris för Hyundai Sonata

Försäljningspriset för Hyundai Sonata bilar har haft en stark avskrivningar under de senaste 6 månaderna har vi studerat dom. Under Januari Var det genomsnittliga priset per fordon är 43 600 kr. Under Februari gick priset igenom en stark deflation till . Den genomsnittliga försäljningspriset har varit tämligen konstant under de följande två månaderna , från 21 800 kr till 22 200 kr. Genomsnittspriset har haft spektakulär uppgång 34 % Med ett genomsnittligt pris på 22 000 kr under de föregående fyra månaderna och 29 563 kr Under de senaste månaderna i Maj och Juni.

Diagram över data
Genomsnittligt pris juni
Antal Hyundai Sonata Annonser använda
29 563 kr
3
** Grafens data med inget eller noll värde beror på det finns inte tillräckligt med data tillgänglig för att få ett tillförlitligt värde
Andra Hyundai Modeller
23 550 kr
24 038 kr
28 986 kr
29 100 kr
32 163 kr
89 620 kr
101 231 kr
109 178 kr
113 601 kr
122 983 kr
158 385 kr
192 525 kr
210 300 kr
222 198 kr
421 058 kr
446 804 kr
469 003 kr
658 800 kr
Relaterade sökningar med Hyundai Sonata