Pris för Hyundai i40

Hyundai i40 Fordon har gått igenom en viss ökning av deras pris nyligen. Priserna för denna modell har stigit.

104 629,5 kr
Genomsnittligt pris Senaste 6 månaderna
Pris för Hyundai i40

Detaljhandelspriser för Hyundai i40 bilar har ökat under de senaste 6 månaderna. Det genomsnittliga priset under December var 99 934 kr. Detta pris gick knappast igenom eventuella förändringar och låg kvar på 101 624 kr under Januari. Den genomsnittliga försäljningspriset har varit tämligen konstant under de följande två månaderna , från 100 779 kr till 100 354 kr. Genomsnittspriset har stigit 12 % Under de senaste två månaderna. Detta resultat erhölls baserat på priset för de första fyra månaderna (100 566,5 kr) Och priset (112 755,5 kr) Under April och Maj.

Pris per registrerings år

Det genomsnittliga priset för Hyundai i40 har haft en stark uppgång under de senaste åren . Mellan 2011 y 2013, var det genomsnittliga priset 95 061 kr. Det fanns en prisinflation som från (91 587 kr) Till (103 560 kr). Under de kommande två åren (2014, 2015) Har priset för den tidigare nämnda modellen gått upp kraftigt med 27 %. Under de senaste två åren har priserna inom bilindustrin upplevt en nedvärdering med -7 % Jämfört med de genomsnittliga priserna för de föregående fyra åren . Detta har erhållits från priserna från de föregående fyra åren i ett tidigare prov (112 948,75 kr) Och de senaste två årens analys (2016, 2017) Med ett pris på 104 920 kr.

Pris per kilometer

Grafen som visar priset för Hyundai i40 bilar enligt deras körsträcka visar att dessa bilar inom en körsträcka radar på "50 000 - 100 000" är de med det lägsta priset . De är 89 % Billigare än det genomsnittliga priset (111 609 kr) . Nästa med ett pris på 45 619 kr och en körsträcka rad "25 000 - 50 000" Vi skulle se följande fordon. Den körsträcksintervall för de dyraste bilarna är "10 000 - 25 000" . Det är 1 % Dyrare än det genomsnittliga marknadsvärdetföljt av dessa fordon med en körsträcka på "mindre än 10 000" och ett pris på 106 600 kr.

Pris per bränsletyp

Grafen visar det genomsnittliga priset för den typ bränsle för Hyundai i40 bilar påpekar att "Diesel" som den billigaste bränsletyp . Det är 15 % Billigare än det genomsnittliga marknadspriset (111 609 kr) Följt av "Bensin" prissatt till 126 914 kr. Det i genomsnitt dyraste typen av bränsle är "Bensin" . Det är \ u00B4s 14 % Högre än det genomsnittliga marknadspriset följt av "Diesel" som kostar 95 417 kr.

Diagram över data
Genomsnittligt pris maj
Antal Hyundai i40 Annonser använda
Antal bilar med angivet registrerinsgår
Antal bilar med angivet antal mil förbrukade
Antal bilar med angivet bränsletyp
111 609 kr
124
122
124
33
** Grafens data med inget eller noll värde beror på det finns inte tillräckligt med data tillgänglig för att få ett tillförlitligt värde
Andra Hyundai Modeller
19 239 kr
24 457 kr
29 100 kr
29 129 kr
29 563 kr
32 011 kr
70 629 kr
87 809 kr
89 620 kr
101 808 kr
106 678 kr
113 063 kr
160 565 kr
215 429 kr
232 705 kr
438 750 kr
455 885 kr
466 325 kr
662 295 kr