Pris för Hyundai H-1

Hyundai H-1 Fordon har gått igenom en viss ökning av deras pris nyligen. Priserna för denna modell har stigit.

88 996,33 kr
Genomsnittligt pris Senaste 6 månaderna
Pris för Hyundai H-1

Detaljhandelspriser för Hyundai H-1 bilar har ökat under de senaste 6 månaderna. Under Januari Var det genomsnittliga priset per fordon är 85 174 kr. Under Februari gick priset igenom en stark deflation till 56 436 kr. Under de följande två månaderna (Mars, April) hadedet genomsnittliga försäljningspriset en märkbar ökning med 28 % Från 70 805 kr till 90 788 kr. Genomsnittspriset har haft spektakulär uppgång 30 % Med ett genomsnittligt pris på 80 796,5 kr under de föregående fyra månaderna och 105 396 kr Under de senaste månaderna i Maj och Juni.

Diagram över data
Genomsnittligt pris juni
Antal Hyundai H-1 Annonser använda
122 983 kr
6
** Grafens data med inget eller noll värde beror på det finns inte tillräckligt med data tillgänglig för att få ett tillförlitligt värde