Pris för Hyundai Getz

Hyundai Getz Fordon har hade ett pris som har varit ganska mycket samma under de senaste månaderna . Priserna för just denna modell har varit konstanta.

27 827,67 kr
Genomsnittligt pris Senaste 6 månaderna
Pris för Hyundai Getz

Försäljningspriserna för Hyundai Getz bilar har varit genomgående under de senaste 6 månaderna. Under Januari var priset för en bil 28 422 kr Men ökade till 30 300 kr under Februari. Den genomsnittliga försäljningspriset har varit tämligen konstant under de följande två månaderna , från 29 361 kr till 29 874,5 kr. Under de senaste två månaderna har priset gått igenom en kraftig nedvärdering av -18 % Jämfört med de fyra tidigare medelvärden går ner från 29 617,75 kr till 24 247,5 kr.

Pris per registrerings år

Det genomsnittliga priset för Hyundai Getz har blivit dyrare på senare år. Mellan 2003 och 2006,var det genomsnittliga priset 27 173,33 kr. Det fanns en signifikant inflation av det genomsnittliga priset i 2003 (24 933 kr) Flytta upp till (31 820 kr) I 2006.

Pris per kilometer

Grafen som visar priset för Hyundai Getz bilar enligt deras körsträcka visar att dessa bilar inom en körsträcka radar på "10 000 - 25 000" är de med det lägsta priset . De är 4 % Billigare än det genomsnittliga priset (24 038 kr) . Nästa med ett pris på 27 288 kr och en körsträcka rad "mindre än 10 000" Vi skulle se följande fordon. Den körsträcksintervall för de dyraste bilarna är "mindre än 10 000" . Det är 14 % Dyrare än det genomsnittliga marknadsvärdetföljt av dessa fordon med en körsträcka på "10 000 - 25 000" och ett pris på 23 143 kr.

Diagram över data
Genomsnittligt pris juni
Antal Hyundai Getz Annonser använda
Antal bilar med angivet registrerinsgår
Antal bilar med angivet antal mil förbrukade
24 038 kr
15
11
15
** Grafens data med inget eller noll värde beror på det finns inte tillräckligt med data tillgänglig för att få ett tillförlitligt värde
Andra Hyundai Modeller
23 550 kr
28 986 kr
29 100 kr
29 563 kr
32 163 kr
89 620 kr
101 231 kr
109 178 kr
113 601 kr
122 983 kr
158 385 kr
192 525 kr
210 300 kr
222 198 kr
421 058 kr
446 804 kr
469 003 kr
658 800 kr