Pris för Hyundai Matrix

Hyundai Matrix Fordon har gått igenom en viss ökning av deras pris nyligen. Priserna för denna modell har stigit.

28 256 kr
Genomsnittligt pris Senaste 6 månaderna
Pris för Hyundai Matrix

Detaljhandelspriser för Hyundai Matrix bilar har ökat under de senaste 6 månaderna. Det genomsnittliga priset för Januari är 25 557 kr. Under Februari Det var en liten minskning av försäljningspriserna till 23 550 kr. Under de följande två månaderna (Mars, April) Ökade det genomsnittliga försäljningspriset något från 24 553,5 kr till 28 127,5 kr. Genomsnittspriset har haft spektakulär uppgång 22 % Med ett genomsnittligt pris på 26 340,5 kr under de föregående fyra månaderna och 32 087 kr Under de senaste månaderna i Maj och Juni.

Pris per registrerings år

Det genomsnittliga priset för Hyundai Matrix har blivit dyrare på senare år. Mellan 2005 y 2007, var det genomsnittliga priset 30 943,5 kr. Det fanns en prisinflation som från (29 567 kr) Till (32 320 kr).

Pris per kilometer

Grafen som visar priset för Hyundai Matrix bilar enligt deras körsträcka visar att dessa bilar inom en körsträcka radar på "10 000 - 25 000" är de med det lägsta priset . De är 8 % Billigare än det genomsnittliga priset (32 163 kr) . Nästa med ett pris på 33 043 kr och en körsträcka rad "mindre än 10 000" Vi skulle se följande fordon. Den körsträcksintervall för de dyraste bilarna är "mindre än 10 000" . Det är 3 % Dyrare än det genomsnittliga marknadsvärdetföljt av dessa fordon med en körsträcka på "10 000 - 25 000" och ett pris på 29 600 kr.

Diagram över data
Genomsnittligt pris juni
Antal Hyundai Matrix Annonser använda
Antal bilar med angivet registrerinsgår
Antal bilar med angivet antal mil förbrukade
32 163 kr
10
8
10
** Grafens data med inget eller noll värde beror på det finns inte tillräckligt med data tillgänglig för att få ett tillförlitligt värde