Pris för Hyundai Accent

Hyundai Accent Fordon har gått igenom en liten minskning i deras pris nyligen. Denna modell har gått igenom en total nedgång i dess försäljningspris.

30 125,67 kr
Genomsnittligt pris Senaste 6 månaderna
Pris för Hyundai Accent

Försäljningspriset för Hyundai Accent bilar har minskat under de senaste 6 månaderna har vi analyserat den. Det genomsnittliga priset under Januari var 32 400 kr. Detta pris gick knappast igenom eventuella förändringar och låg kvar på 32 567 kr under Februari. Följande två månader (Mars, April) Gick försäljningspriset igenom en devalvering av -11 procent av det genomsnittliga försäljningspriset jämfört med de två föregående månaderna analyserade. I de två sista , har priset gått igenom en -5 % Devalvering jämfört med de tidigare medelvärden går ner från 30 638,5 kr till 29 100 kr under Maj och Juni.

Pris per registrerings år

Det genomsnittliga priset för Hyundai Accent har förblivit konstant under de senaste åren . Under 2003 och 2007, var det genomsnittliga priset 31 200 kr. Under denna period var priserna ganska mycket konstant .

Diagram över data
Genomsnittligt pris juni
Antal Hyundai Accent Annonser använda
Antal bilar med angivet registrerinsgår
29 100 kr
10
9
** Grafens data med inget eller noll värde beror på det finns inte tillräckligt med data tillgänglig för att få ett tillförlitligt värde