Pris för Hyundai Elantra

Hyundai Elantra Fordon har hade ett pris som har varit ganska mycket samma under de senaste månaderna . Priserna för just denna modell har varit konstanta.

23 404 kr
Genomsnittligt pris Senaste 6 månaderna
Pris för Hyundai Elantra

Försäljningspriserna för Hyundai Elantra bilar har varit genomgående under de senaste 6 månaderna. Under Januari var priset för en bil 23 852 kr Men ökade till 26 614 kr under Februari. Följande två månader (Mars, April) Gick försäljningspriset igenom en devalvering av -7 procent av det genomsnittliga försäljningspriset jämfört med de två föregående månaderna analyserade. I de två sista , har priset gått igenom en -12 % Devalvering jämfört med de tidigare medelvärden går ner från 24 408,75 kr till 21 394,5 kr under Maj och Juni.

Pris per registrerings år

Diagram över data
Genomsnittligt pris juni
Antal Hyundai Elantra Annonser använda
Antal bilar med angivet registrerinsgår
23 550 kr
4
3
** Grafens data med inget eller noll värde beror på det finns inte tillräckligt med data tillgänglig för att få ett tillförlitligt värde
Andra Hyundai Modeller
24 038 kr
28 986 kr
29 100 kr
29 563 kr
32 163 kr
89 620 kr
101 231 kr
109 178 kr
113 601 kr
122 983 kr
158 385 kr
192 525 kr
210 300 kr
222 198 kr
421 058 kr
446 804 kr
469 003 kr
658 800 kr
Relaterade sökningar med Hyundai Elantra