Pris för Hyundai Atos

Hyundai Atos Fordon har gått igenom en liten minskning i deras pris nyligen. Denna modell har gått igenom en total nedgång i dess försäljningspris.

28 414,33 kr
Genomsnittligt pris Senaste 6 månaderna
Pris för Hyundai Atos

Försäljningspriset för Hyundai Atos bilar har minskat under de senaste 6 månaderna har vi analyserat den. Det genomsnittliga priset under Januari var 30 050 kr. Detta pris gick knappast igenom eventuella förändringar och låg kvar på 28 863 kr under Februari. Följande två månader (Mars, April) Gick försäljningspriset igenom en devalvering av -9 procent av det genomsnittliga försäljningspriset jämfört med de två föregående månaderna analyserade. Under de senaste månaderna har det genomsnittliga priset knappast förändrats , förblir detsamma går från 28 092,75 kr till 29 057,5 kr under Maj och Juni.

Pris per registrerings år

Det genomsnittliga priset för Hyundai Atos har gått ned under de senaste åren . Under det första provet analyserat (2004 - 2005) , stod det genomsnittliga försäljningspriset på 27 983,5 kr. Under denna tid har priset för 2004 som var 29 567 kr minskat till 26 400 kr under 2005.

Diagram över data
Genomsnittligt pris juni
Antal Hyundai Atos Annonser använda
Antal bilar med angivet registrerinsgår
28 986 kr
14
7
** Grafens data med inget eller noll värde beror på det finns inte tillräckligt med data tillgänglig för att få ett tillförlitligt värde