Pris för Hyundai ix35

Hyundai ix35 Fordon har hade ett pris som har varit ganska mycket samma under de senaste månaderna . Priserna för just denna modell har varit konstanta.

107 524 kr
Genomsnittligt pris Senaste 6 månaderna
Pris för Hyundai ix35

Försäljningspriserna för Hyundai ix35 bilar har varit genomgående under de senaste 6 månaderna. Det genomsnittliga priset under Januari var 107 829 kr. Detta pris gick knappast igenom eventuella förändringar och låg kvar på 104 786 kr under Februari. Den genomsnittliga försäljningspriset har varit tämligen konstant under de följande två månaderna , från 106 307,5 kr till 108 336,5 kr. Under de senaste månaderna har det genomsnittliga priset knappast förändrats , förblir detsamma går från 107 322 kr till 107 928 kr under Maj och Juni.

Pris per registrerings år

Det genomsnittliga priset för Hyundai ix35 har haft en stark uppgång under de senaste åren . Under 2010 och 2011, var det genomsnittliga priset 87 819 kr. Under denna period var priserna ganska mycket konstant . Under de kommande två åren (2012, 2013) Har priset för den tidigare nämnda modellen gått upp kraftigt med 22 %. Under de senaste två åren har priserna inom bilindustrin gått upp 9 % Jämfört med medelvärdena för de föregående fyra åren. Denna slutsats drogs genom att studera priserna för de den föregående fyraårsperioden i föregående prov (117 824 kr) Och de senaste två åren som studerades (2014, 2015) Med ett pris på 128 287,5 kr.

Pris per kilometer

Grafen visar priset för Hyundai ix35 bilar enligt deras körsträcka och indikerar att dessa fordon inom ett körsträcka radar "mindre än 10 000" är de dyraste. De är 1 % Dyrare än det genomsnittliga marknadspriset (109 178 kr) . Nästa med ett pris på 110 629 kr och en körsträcka rad "10 000 - 25 000" vi kommer att se följande fordon. Den körsträcksintervall för de dyraste bilarna är "10 000 - 25 000" . Det är 1 % Dyrare än det genomsnittliga marknadsvärdetföljt av dessa fordon med en körsträcka på "mindre än 10 000" och ett pris på 110 193 kr.

Pris per bränsletyp

Grafen visar det genomsnittliga priset för den typ bränsle för Hyundai ix35 bilar påpekar att "Diesel" som den billigaste bränsletyp . Det är 6 % Billigare än det genomsnittliga marknadspriset (109 178 kr) Följt av "Bensin" prissatt till 126 637 kr. Det i genomsnitt dyraste typen av bränsle är "Bensin" . Det är \ u00B4s 16 % Högre än det genomsnittliga marknadspriset följt av "Diesel" som kostar 103 082 kr.

Diagram över data
Genomsnittligt pris juni
Antal Hyundai ix35 Annonser använda
Antal bilar med angivet registrerinsgår
Antal bilar med angivet antal mil förbrukade
Antal bilar med angivet bränsletyp
109 178 kr
63
63
58
25
** Grafens data med inget eller noll värde beror på det finns inte tillräckligt med data tillgänglig för att få ett tillförlitligt värde