Pris för Hyundai ix20

Hyundai ix20 Fordon har hade ett pris som har varit ganska mycket samma under de senaste månaderna . Priserna för just denna modell har varit konstanta.

96 403,67 kr
Genomsnittligt pris Senaste 6 månaderna
Pris för Hyundai ix20

Försäljningspriserna för Hyundai ix20 bilar har varit genomgående under de senaste 6 månaderna. Det genomsnittliga priset under Januari var 93 370 kr. Detta pris gick knappast igenom eventuella förändringar och låg kvar på 91 094 kr under Februari. Den genomsnittliga försäljningspriset har varit tämligen konstant under de följande två månaderna , från 92 232 kr till 95 459,5 kr. Genomsnittspriset har stigit 8 % Under de senaste två månaderna. Detta resultat erhölls baserat på priset för de första fyra månaderna (93 845,75 kr) Och priset (101 519,5 kr) Under Maj och Juni.

Pris per registrerings år

Det genomsnittliga priset för Hyundai ix20 har haft en stark uppgång under de senaste åren . Mellan 2010 och 2014,var det genomsnittliga priset 82 762,2 kr. Det fanns en signifikant inflation av det genomsnittliga priset i 2010 (75 067 kr) Flytta upp till (94 420 kr) I 2014. Under de kommande två åren (2015, 2016) Har priset för den tidigare nämnda modellen gått upp kraftigt med 40 %. Under de senaste två åren har priserna inom bilindustrin gått upp 11 % Jämfört med medelvärdena för de föregående fyra åren. Denna slutsats drogs genom att studera priserna för de den föregående fyraårsperioden i föregående prov (130 089 kr) Och de senaste två åren som studerades (2017, 2018) Med ett pris på 144 471 kr.

Pris per kilometer

Grafen som visar priset för Hyundai ix20 bilar enligt deras körsträcka visar att dessa bilar inom en körsträcka radar på "10 000 - 25 000" är de med det lägsta priset . De är 16 % Billigare än det genomsnittliga priset (101 231 kr) . Nästa med ett pris på 106 794 kr och en körsträcka rad "mindre än 10 000" Vi skulle se följande fordon. Den körsträcksintervall för de dyraste bilarna är "mindre än 10 000" . Det är 5 % Dyrare än det genomsnittliga marknadsvärdetföljt av dessa fordon med en körsträcka på "10 000 - 25 000" och ett pris på 85 086 kr.

Pris per bränsletyp

Grafen visar det genomsnittliga priset för den typ bränsle för Hyundai ix20 bilar påpekar att "Diesel" som den billigaste bränsletyp . Det är 33 % Billigare än det genomsnittliga marknadspriset (101 231 kr) Följt av "Bensin" prissatt till 117 514 kr. Det i genomsnitt dyraste typen av bränsle är "Bensin" . Det är \ u00B4s 16 % Högre än det genomsnittliga marknadspriset följt av "Diesel" som kostar 67 743 kr.

Diagram över data
Genomsnittligt pris juni
Antal Hyundai ix20 Annonser använda
Antal bilar med angivet registrerinsgår
Antal bilar med angivet antal mil förbrukade
Antal bilar med angivet bränsletyp
101 231 kr
45
45
40
21
** Grafens data med inget eller noll värde beror på det finns inte tillräckligt med data tillgänglig för att få ett tillförlitligt värde