Pris för Hyundai Grand Santa Fe

Hyundai Grand Santa Fe Fordon har gått igenom en kraftig ökning av deras försäljningspris nyligen. Det har skett en betydande inflation i försäljningspriset av denna modell.

81 613,17 kr
Genomsnittligt pris Senaste 6 månaderna
Pris för Hyundai Grand Santa Fe

Detaljhandelspriser för Hyundai Grand Santa Fe bilar har gått igenom en kraftig uppgång under de senaste 6 månaderna. Det genomsnittliga priset under Januari var 41 627 kr. Detta pris gick knappast igenom eventuella förändringar och låg kvar på 40 187 kr under Februari. Under de följande två månaderna (Mars, April) hadedet genomsnittliga försäljningspriset en märkbar ökning med 25 % Från 40 907 kr till 51 138,5 kr. Genomsnittspriset har haft spektakulär uppgång 232 % Med ett genomsnittligt pris på 46 022,75 kr under de föregående fyra månaderna och 152 794 kr Under de senaste månaderna i Maj och Juni.

Pris per registrerings år

Det genomsnittliga priset för Hyundai Grand Santa Fe har haft en stark uppgång under de senaste åren . Mellan 2014 och 2016,var det genomsnittliga priset 191 637,5 kr. Det fanns en signifikant inflation av det genomsnittliga priset i 2014 (148 350 kr) Flytta upp till (234 925 kr) I 2016.

Pris per kilometer

Grafen som visar priset för Hyundai Grand Santa Fe bilar enligt deras körsträcka visar att dessa bilar inom en körsträcka radar på "mindre än 10 000" är de med det lägsta priset . De är 12 % Billigare än det genomsnittliga priset (192 525 kr) . Nästa med ett pris på 230 175 kr och en körsträcka rad "10 000 - 25 000" Vi skulle se följande fordon. Den körsträcksintervall för de dyraste bilarna är "10 000 - 25 000" . Det är 20 % Dyrare än det genomsnittliga marknadsvärdetföljt av dessa fordon med en körsträcka på "mindre än 10 000" och ett pris på 170 367 kr.

Diagram över data
Genomsnittligt pris juni
Antal Hyundai Grand Santa Fe Annonser använda
Antal bilar med angivet registrerinsgår
Antal bilar med angivet antal mil förbrukade
192 525 kr
10
8
10
** Grafens data med inget eller noll värde beror på det finns inte tillräckligt med data tillgänglig för att få ett tillförlitligt värde