Pris för Volvo XC70

Volvo XC70 Fordon har gått igenom en kraftig ökning av deras försäljningspris nyligen. Det har skett en betydande inflation i försäljningspriset av denna modell.

224 626,33 kr
Genomsnittligt pris Senaste 6 månaderna
Pris för Volvo XC70

Detaljhandelspriser för Volvo XC70 bilar har gått igenom en kraftig uppgång under de senaste 6 månaderna. Under Januari var priset för en bil 187 841 kr Men ökade till 198 560 kr under Februari. Under de följande två månaderna (Mars, April) hadedet genomsnittliga försäljningspriset en märkbar ökning med 19 % Från 193 200,5 kr till 229 179,5 kr. Genomsnittspriset har haft spektakulär uppgång 19 % Med ett genomsnittligt pris på 211 190 kr under de föregående fyra månaderna och 251 499 kr Under de senaste månaderna i Maj och Juni.

Pris per registrerings år

Det genomsnittliga priset för Volvo XC70 har haft en stark uppgång under de senaste åren . Mellan "innan 2000" och 2012,var det genomsnittliga priset 76 527,84 kr. Det fanns en signifikant inflation av det genomsnittliga priset i "innan 2000" (25 933 kr) Flytta upp till (144 500 kr) I 2012. Under de kommande två åren (2013, 2014) Har priset för den tidigare nämnda modellen gått upp kraftigt med 135 %. Under de senaste två åren har priserna inom bilindustrin gått upp 11 % Jämfört med medelvärdena för de föregående fyra åren. Denna slutsats drogs genom att studera priserna för de den föregående fyraårsperioden i föregående prov (202 893,5 kr) Och de senaste två åren som studerades (2015, 2016) Med ett pris på 225 806,5 kr.

Pris per kilometer

Grafen som visar priset för Volvo XC70 bilar enligt deras körsträcka visar att dessa bilar inom en körsträcka radar på "25 000 - 50 000" är de med det lägsta priset . De är 64 % Billigare än det genomsnittliga priset (252 059 kr) . Nästa med ett pris på 201 446 kr och en körsträcka rad "10 000 - 25 000" Vi skulle se följande fordon. Den körsträcksintervall för de mest prisvärda bilarna är "mindre än 10 000" . Det är 3 % Billigare än det genomsnittliga marknadsvärdetföljt av dessa bilar med en körsträcka på "10 000 - 25 000" prissatt till 201 446 kr.

Pris per bränsletyp

Grafen visar det genomsnittliga priset för den typ bränsle för Volvo XC70 bilar påpekar att "Bensin" som den billigaste bränsletyp . Det är 82 % Billigare än det genomsnittliga marknadspriset (252 059 kr) Följt av "Diesel" prissatt till 194 871 kr. Det i genomsnitt billigaste typen av bränsle är "Diesel" . Det \ u00B4s priset är 23 % Billigare än det genomsnittliga marknadsvärdet, följt av "Bensin" med ett pris på 45 022 kr.

Diagram över data
Genomsnittligt pris juni
Antal Volvo XC70 Annonser använda
Antal bilar med angivet registrerinsgår
Antal bilar med angivet antal mil förbrukade
Antal bilar med angivet bränsletyp
252 059 kr
1 467
1 467
735
389
** Grafens data med inget eller noll värde beror på det finns inte tillräckligt med data tillgänglig för att få ett tillförlitligt värde