Pris för Volvo V40

Volvo V40 Fordon har gått igenom en liten minskning i deras pris nyligen. Denna modell har gått igenom en total nedgång i dess försäljningspris.

287 962,5 kr
Genomsnittligt pris Senaste 6 månaderna
Pris för Volvo V40

Försäljningspriset för Volvo V40 bilar har minskat under de senaste 6 månaderna har vi analyserat den. Det genomsnittliga priset under Februari var 307 517 kr. Detta pris gick knappast igenom eventuella förändringar och låg kvar på 292 569 kr under Mars. Den genomsnittliga försäljningspriset har varit tämligen konstant under de följande två månaderna , från 300 043 kr till 285 317 kr. Under de senaste månaderna har det genomsnittliga priset knappast förändrats , förblir detsamma går från 292 680 kr till 278 527,5 kr under Juni och Juli.

Pris per registrerings år

Det genomsnittliga priset för Volvo V40 har haft en stark uppgång under de senaste åren . Mellan "innan 2000" och 2015,var det genomsnittliga priset 61 586,2 kr. Det fanns en signifikant inflation av det genomsnittliga priset i "innan 2000" (19 550 kr) Flytta upp till (175 489 kr) I 2015. Under de kommande två åren (2016, 2017) Har priset för den tidigare nämnda modellen gått upp kraftigt med 249 %. Under de senaste två åren har priserna inom bilindustrin gått upp 7 % Jämfört med medelvärdena för de föregående fyra åren. Denna slutsats drogs genom att studera priserna för de den föregående fyraårsperioden i föregående prov (231 849,5 kr) Och de senaste två åren som studerades (2018, 2019) Med ett pris på 248 694,5 kr.

Pris per kilometer

Grafen som visar priset för Volvo V40 bilar enligt deras körsträcka visar att dessa bilar inom en körsträcka radar på "25 000 - 50 000" är de med det lägsta priset . De är 93 % Billigare än det genomsnittliga priset (271 836 kr) . Nästa med ett pris på 141 606 kr och en körsträcka rad "10 000 - 25 000" Vi skulle se följande fordon. Den körsträcksintervall för de mest prisvärda bilarna är "mindre än 10 000" . Det är 0 % Billigare än det genomsnittliga marknadsvärdetföljt av dessa bilar med en körsträcka på "10 000 - 25 000" prissatt till 141 606 kr.

Pris per bränsletyp

Grafen visar det genomsnittliga priset för den typ bränsle för Volvo V40 bilar påpekar att "Diesel" som den billigaste bränsletyp . Det är 13 % Billigare än det genomsnittliga marknadspriset (271 836 kr) Följt av "Bensin" prissatt till 247 071 kr. Det i genomsnitt billigaste typen av bränsle är "Bensin" . Det \ u00B4s priset är 9 % Billigare än det genomsnittliga marknadsvärdet, följt av "Diesel" med ett pris på 235 434 kr.

Diagram över data
Genomsnittligt pris juli
Antal Volvo V40 Annonser använda
Antal bilar med angivet registrerinsgår
Antal bilar med angivet antal mil förbrukade
Antal bilar med angivet bränsletyp
271 836 kr
24 765
24 765
6 745
6 160
** Grafens data med inget eller noll värde beror på det finns inte tillräckligt med data tillgänglig för att få ett tillförlitligt värde
Andra Volvo Modeller
11 000 kr
15 375 kr
16 000 kr
17 300 kr
18 700 kr
19 102 kr
20 107 kr
21 432 kr
23 900 kr
25 025 kr
25 667 kr
29 703 kr
29 850 kr
30 645 kr
33 308 kr
33 361 kr
34 671 kr
35 400 kr
37 701 kr
39 811 kr
52 217 kr
61 975 kr
70 555 kr
76 385 kr
78 725 kr
78 861 kr
88 391 kr
94 767 kr
123 724 kr
135 630 kr
140 000 kr
186 150 kr
234 580 kr
240 592 kr
279 354 kr
347 682 kr
480 646 kr
514 095 kr
562 363 kr
598 563 kr
762 589 kr