Pris för Saab 9-5

Saab 9-5 Fordon har gått igenom en liten minskning i deras pris nyligen. Denna modell har gått igenom en total nedgång i dess försäljningspris.

40 764,17 kr
Genomsnittligt pris Senaste 6 månaderna
Pris för Saab 9-5

Försäljningspriset för Saab 9-5 bilar har minskat under de senaste 6 månaderna har vi analyserat den. Det genomsnittliga priset för November är 44 010 kr. Under December Det var en liten minskning av försäljningspriserna till 39 937 kr. Den genomsnittliga försäljningspriset har varit tämligen konstant under de följande två månaderna , från 41 973,5 kr till 43 893 kr. Under de senaste två månaderna har priset gått igenom en kraftig nedvärdering av -15 % Jämfört med de fyra tidigare medelvärden går ner från 42 933,25 kr till 36 426 kr.

Pris per registrerings år

Det genomsnittliga priset för Saab 9-5 har haft en stark uppgång under de senaste åren . Mellan "innan 2000" och 2006,var det genomsnittliga priset 23 224,38 kr. Det fanns en signifikant inflation av det genomsnittliga priset i "innan 2000" (20 950 kr) Flytta upp till (30 065 kr) I 2006. Under de kommande två åren (2007, 2008) Har priset för den tidigare nämnda modellen gått upp kraftigt med 40 %. Under de senaste två åren har priserna inom bilindustrin gått igenom en kraftig uppgång med 63 % Jämfört med medelvärdena för de föregående fyra åren. Detta togs från att studera priserna för de den föregående fyraårsperioden i föregående prov (88 592,25 kr) Och de senaste två åren som analyserats (2010, 2011) Med ett pris på 144 700 kr.

Pris per kilometer

Grafen som visar priset för Saab 9-5 bilar enligt deras körsträcka visar att dessa bilar inom en körsträcka radar på "25 000 - 50 000" är de med det lägsta priset . De är 44 % Billigare än det genomsnittliga priset (33 263 kr) . Nästa med ett pris på 31 662 kr och en körsträcka rad "mindre än 10 000" Vi skulle se följande fordon. Den körsträcksintervall för de dyraste bilarna är "10 000 - 25 000" . Det är 12 % Dyrare än det genomsnittliga marknadsvärdetföljt av dessa fordon med en körsträcka på "mindre än 10 000" och ett pris på 31 662 kr.

Pris per bränsletyp

Grafen visar det genomsnittliga priset för den typ bränsle för Saab 9-5 bilar påpekar att "Bensin" som den billigaste bränsletyp . Det är 27 % Billigare än det genomsnittliga marknadspriset (33 263 kr) Följt av "Hybrid" prissatt till 32 257 kr. Det i genomsnitt dyraste typen av bränsle är "Diesel" . Det är \ u00B4s 126 % Högre än det genomsnittliga marknadspriset följt av "Hybrid" som kostar 32 257 kr.

Diagram över data
Genomsnittligt pris april
Antal Saab 9-5 Annonser använda
Antal bilar med angivet registrerinsgår
Antal bilar med angivet antal mil förbrukade
Antal bilar med angivet bränsletyp
33 263 kr
316
171
311
316
** Grafens data med inget eller noll värde beror på det finns inte tillräckligt med data tillgänglig för att få ett tillförlitligt värde