Pris för Saab 9-5

Saab 9-5 Fordon har hade ett pris som har varit ganska mycket samma under de senaste månaderna . Priserna för just denna modell har varit konstanta.

39 118,83 kr
Genomsnittligt pris Senaste 6 månaderna
Pris för Saab 9-5

Försäljningspriserna för Saab 9-5 bilar har varit genomgående under de senaste 6 månaderna. Under December var priset för en bil 37 581 kr Men ökade till 39 689 kr under Januari. Den genomsnittliga försäljningspriset har varit tämligen konstant under de följande två månaderna , från 38 635 kr till 37 770,5 kr. Genomsnittspriset har stigit 7 % Under de senaste två månaderna. Detta resultat erhölls baserat på priset för de första fyra månaderna (38 202,75 kr) Och priset (40 951 kr) Under April och Maj.

Pris per registrerings år

Det genomsnittliga priset för Saab 9-5 har haft en stark uppgång under de senaste åren . Mellan 2002 y 2005, var det genomsnittliga priset 23 450 kr. Det fanns en prisinflation som från (22 800 kr) Till (24 100 kr). Under de kommande två åren (2006, 2007) Har priset för den tidigare nämnda modellen gått upp kraftigt med 38 %. Under de senaste två åren har priserna inom bilindustrin gått igenom en kraftig uppgång med 43 % Jämfört med medelvärdena för de föregående fyra åren. Detta togs från att studera priserna för de den föregående fyraårsperioden i föregående prov (56 769,5 kr) Och de senaste två åren som analyserats (2008, 2010) Med ett pris på 81 152,5 kr.

Diagram över data
Genomsnittligt pris maj
Antal Saab 9-5 Annonser använda
Antal bilar med angivet registrerinsgår
42 332 kr
122
47
** Grafens data med inget eller noll värde beror på det finns inte tillräckligt med data tillgänglig för att få ett tillförlitligt värde