Pris för Saab 9-3

Saab 9-3 Fordon har gått igenom en kraftig ökning av deras försäljningspris nyligen. Det har skett en betydande inflation i försäljningspriset av denna modell.

80 362,33 kr
Genomsnittligt pris Senaste 6 månaderna
Pris för Saab 9-3

Detaljhandelspriser för Saab 9-3 bilar har gått igenom en kraftig uppgång under de senaste 6 månaderna. Det genomsnittliga priset under Januari var 58 166 kr. Detta pris gick knappast igenom eventuella förändringar och låg kvar på 58 830 kr under Februari. Under de följande två månaderna (Mars, April) hadedet genomsnittliga försäljningspriset en märkbar ökning med 45 % Från 58 498 kr till 84 932 kr. Genomsnittspriset har haft spektakulär uppgång 36 % Med ett genomsnittligt pris på 71 715 kr under de föregående fyra månaderna och 97 657 kr Under de senaste månaderna i Maj och Juni.

Pris per registrerings år

Det genomsnittliga priset för Saab 9-3 har förblivit konstant under de senaste åren . Under det första provet analyserat ("innan 2000" - 2007) , stod det genomsnittliga försäljningspriset på 47 605,75 kr. Under denna tid har priset för "innan 2000" som var 54 037 kr minskat till 49 193 kr under 2007. Under de kommande två åren (2008, 2009) Har priset för den tidigare nämnda modellen gått upp kraftigt med 36 %. Under de senaste två åren har priserna inom bilindustrin gått upp 9 % Jämfört med medelvärdena för de föregående fyra åren. Denna slutsats drogs genom att studera priserna för de den föregående fyraårsperioden i föregående prov (70 948,25 kr) Och de senaste två åren som studerades (2010, 2011) Med ett pris på 77 326,5 kr.

Pris per kilometer

Grafen som visar priset för Saab 9-3 bilar enligt deras körsträcka visar att dessa bilar inom en körsträcka radar på "25 000 - 50 000" är de med det lägsta priset . De är 67 % Billigare än det genomsnittliga priset (98 552 kr) . Nästa med ett pris på 66 878 kr och en körsträcka rad "10 000 - 25 000" Vi skulle se följande fordon. Den körsträcksintervall för de mest prisvärda bilarna är "mindre än 10 000" . Det är 17 % Billigare än det genomsnittliga marknadsvärdetföljt av dessa bilar med en körsträcka på "10 000 - 25 000" prissatt till 66 878 kr.

Pris per bränsletyp

Grafen visar det genomsnittliga priset för den typ bränsle för Saab 9-3 bilar påpekar att "Bensin" som den billigaste bränsletyp . Det är 41 % Billigare än det genomsnittliga marknadspriset (98 552 kr) Följt av "Hybrid" prissatt till 59 557 kr. Det i genomsnitt billigaste typen av bränsle är "Diesel" . Det \ u00B4s priset är 35 % Billigare än det genomsnittliga marknadsvärdet, följt av "Hybrid" med ett pris på 59 557 kr.

Diagram över data
Genomsnittligt pris juni
Antal Saab 9-3 Annonser använda
Antal bilar med angivet registrerinsgår
Antal bilar med angivet antal mil förbrukade
Antal bilar med angivet bränsletyp
98 552 kr
684
684
483
259
** Grafens data med inget eller noll värde beror på det finns inte tillräckligt med data tillgänglig för att få ett tillförlitligt värde
Andra Saab Modeller
65 090 kr
81 278 kr
86 350 kr
88 700 kr
109 967 kr
141 450 kr