Pris för Opel Kadett

Opel Kadett Fordon har upplevt en betydlig minskning i deras försäljningspris nyligen. Denna modell har gått igenom en kraftig minskning av dess försäljningspris.

31 841,17 kr
Genomsnittligt pris Senaste 6 månaderna
Pris för Opel Kadett

Försäljningspriset för Opel Kadett bilar har haft en stark avskrivningar under de senaste 6 månaderna har vi studerat dom. Under November Var det genomsnittliga priset per fordon är 44 089 kr. Under December gick priset igenom en stark deflation till 17 750 kr. Den genomsnittliga försäljningspriset har varit tämligen konstant under de följande två månaderna , från 30 919,5 kr till 30 437,5 kr. Genomsnittspriset har stigit 11 % Under de senaste två månaderna. Detta resultat erhölls baserat på priset för de första fyra månaderna (30 678,5 kr) Och priset (34 166,5 kr) Under Mars och April.

Diagram över data
Genomsnittligt pris april
Antal Opel Kadett Annonser använda
43 333 kr
3
** Grafens data med inget eller noll värde beror på det finns inte tillräckligt med data tillgänglig för att få ett tillförlitligt värde
Andra Opel Modeller
19 500 kr
24 776 kr
29 767 kr
44 900 kr
45 000 kr
46 300 kr
65 000 kr
65 750 kr
76 850 kr
78 300 kr
84 631 kr
111 744 kr
119 900 kr
122 883 kr
147 811 kr
169 900 kr
172 578 kr
196 192 kr
200 932 kr
220 854 kr
225 394 kr
234 900 kr