Pris för Ford Ranger

Ford Ranger Fordon har gått igenom en liten minskning i deras pris nyligen. Denna modell har gått igenom en total nedgång i dess försäljningspris.

319 874 kr
Genomsnittligt pris Senaste 6 månaderna
Pris för Ford Ranger

Försäljningspriset för Ford Ranger bilar har minskat under de senaste 6 månaderna har vi analyserat den. Det genomsnittliga priset för April är 357 836 kr. Under Maj Det var en liten minskning av försäljningspriserna till 316 319 kr. Den genomsnittliga försäljningspriset har varit tämligen konstant under de följande två månaderna , från 337 077,5 kr till 328 385 kr. I de två sista , har priset gått igenom en -12 % Devalvering jämfört med de tidigare medelvärden går ner från 332 731,25 kr till 294 159,5 kr under Augusti och September.

Pris per registrerings år

Det genomsnittliga priset för Ford Ranger har haft en stark uppgång under de senaste åren . Mellan 2012 och 2016,var det genomsnittliga priset 172 436,59 kr. Det fanns en signifikant inflation av det genomsnittliga priset i 2012 (108 400 kr) Flytta upp till (264 069 kr) I 2016. Under de kommande två åren (2017, 2018) Har priset för den tidigare nämnda modellen gått upp kraftigt med 85 %. Under de senaste två åren har priserna inom bilindustrin gått igenom en kraftig uppgång med 16 % Jämfört med medelvärdena för de föregående fyra åren. Detta togs från att studera priserna för de den föregående fyraårsperioden i föregående prov (380 288,5 kr) Och de senaste två åren som analyserats (2019, 2020) Med ett pris på 441 809,5 kr.

Pris per kilometer

Grafen som visar priset för Ford Ranger bilar enligt deras körsträcka visar att dessa bilar inom en körsträcka radar på "10 000 - 25 000" är de med det lägsta priset . De är 41 % Billigare än det genomsnittliga priset (264 385 kr) . Nästa med ett pris på 365 670 kr och en körsträcka rad "mindre än 10 000" Vi skulle se följande fordon. Den körsträcksintervall för de dyraste bilarna är "mindre än 10 000" . Det är 38 % Dyrare än det genomsnittliga marknadsvärdetföljt av dessa fordon med en körsträcka på "10 000 - 25 000" och ett pris på 157 217 kr.

Diagram över data
Genomsnittligt pris september
Antal Ford Ranger Annonser använda
Antal bilar med angivet registrerinsgår
Antal bilar med angivet antal mil förbrukade
264 385 kr
198
175
197
** Grafens data med inget eller noll värde beror på det finns inte tillräckligt med data tillgänglig för att få ett tillförlitligt värde
Andra Ford Modeller
12 000 kr
20 075 kr
25 430 kr
25 854 kr
30 833 kr
33 838 kr
37 057 kr
37 667 kr
60 228 kr
61 333 kr
74 727 kr
78 156 kr
94 174 kr
116 758 kr
139 625 kr
154 836 kr
161 854 kr
183 333 kr
189 825 kr
195 742 kr
200 754 kr
204 355 kr
212 500 kr
213 196 kr
271 649 kr
278 757 kr
300 883 kr
302 250 kr
310 057 kr
337 826 kr
456 207 kr
458 670 kr
768 015 kr