Pris för Audi Q5

Audi Q5 Fordon har gått igenom en liten minskning i deras pris nyligen. Denna modell har gått igenom en total nedgång i dess försäljningspris.

528 793,83 kr
Genomsnittligt pris Senaste 6 månaderna
Pris för Audi Q5

Försäljningspriset för Audi Q5 bilar har minskat under de senaste 6 månaderna har vi analyserat den. Det genomsnittliga priset under November var 585 216 kr. Detta pris gick knappast igenom eventuella förändringar och låg kvar på 590 850 kr under December. Följande två månader (Januari, Februari) Gick försäljningspriset igenom en devalvering av -9 procent av det genomsnittliga försäljningspriset jämfört med de två föregående månaderna analyserade. Under de senaste två månaderna har priset gått igenom en kraftig nedvärdering av -18 % Jämfört med de fyra tidigare medelvärden går ner från 562 582,5 kr till 461 216,5 kr.

Pris per registrerings år

Det genomsnittliga priset för Audi Q5 har haft en stark uppgång under de senaste åren . Mellan 2009 och 2016,var det genomsnittliga priset 170 916,12 kr. Det fanns en signifikant inflation av det genomsnittliga priset i 2009 (115 086 kr) Flytta upp till (245 406 kr) I 2016. Under de kommande två åren (2017, 2018) Har priset för den tidigare nämnda modellen gått upp kraftigt med 110 %. Under de senaste två åren har priserna inom bilindustrin gått upp 12 % Jämfört med medelvärdena för de föregående fyra åren. Denna slutsats drogs genom att studera priserna för de den föregående fyraårsperioden i föregående prov (405 254,5 kr) Och de senaste två åren som studerades (2019, 2020) Med ett pris på 452 253,5 kr.

Pris per kilometer

Grafen som visar priset för Audi Q5 bilar enligt deras körsträcka visar att dessa bilar inom en körsträcka radar på "10 000 - 25 000" är de med det lägsta priset . De är 59 % Billigare än det genomsnittliga priset (443 463 kr) . Nästa med ett pris på 443 463 kr och en körsträcka rad "mindre än 10 000" Vi skulle se följande fordon. Den körsträcksintervall för de mest prisvärda bilarna är "mindre än 10 000" . Det är 0 % Billigare än det genomsnittliga marknadsvärdetföljt av dessa bilar med en körsträcka på "10 000 - 25 000" prissatt till 180 860 kr.

Pris per bränsletyp

Grafen visar det genomsnittliga priset för den typ bränsle för Audi Q5 bilar påpekar att "Bensin" som den billigaste bränsletyp . Det är 6 % Billigare än det genomsnittliga marknadspriset (443 463 kr) Följt av "Diesel" prissatt till 426 614 kr. Det i genomsnitt dyraste typen av bränsle är "Hybrid el-bensin" . Det är \ u00B4s 47 % Högre än det genomsnittliga marknadspriset följt av "Diesel" som kostar 426 614 kr.

Diagram över data
Genomsnittligt pris april
Antal Audi Q5 Annonser använda
Antal bilar med angivet registrerinsgår
Antal bilar med angivet antal mil förbrukade
Antal bilar med angivet bränsletyp
443 463 kr
2 988
2 988
1 145
1 155
** Grafens data med inget eller noll värde beror på det finns inte tillräckligt med data tillgänglig för att få ett tillförlitligt värde
Andra Audi Modeller
14 000 kr
205 807 kr
252 933 kr
254 935 kr
277 881 kr
278 433 kr
298 571 kr
334 571 kr
343 611 kr
361 024 kr
370 688 kr
382 786 kr
422 653 kr
424 709 kr
452 613 kr
504 585 kr
542 267 kr
566 479 kr
586 301 kr
588 760 kr
598 227 kr
669 300 kr
732 160 kr
737 392 kr
992 606 kr